Notice: Undefined index: s in /var/www/www.vavalert.com/speedtest_b.php on line 2
Vavalert
Sign-up | Member Benefits
Anda bakal mengetahuinya selepas beberapa minit menyelesaikan ujian pantas membaca secara diatas talian ini secara percuma.

Untuk memulakan ujian, sila klik pada butang Mula. Ini akan memulakan detik masa.
Klik butang Berhenti setelah tamat. Ini akan hentikan detik masa dan memaparkan bacaan masa kelajuan anda.
Jawab beberapa soalan tentang teks yang dibaca dengan konsentrasi dan ujian memori.
 
MASA:   0:00